Makerplaatsen in openbare bibliotheken

28 augustus 2018 - Steeds meer bibliotheken bieden zogeheten makerplaatsen aan. Hier leren bezoekers spelenderwijs omgaan met nieuwe apparatuur en doen ze belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden op zoals mediageletterdheid, kritisch denken, communicatie, samenwerking en creativiteit.

Deze nieuwe invulling van de rol van de bibliotheek vraagt om een andere manier van werken, zowel ruimtelijk als programmatisch. Het onderzoeksrapport 'Makerplaatsen in openbare bibliotheken' (pdf) biedt een eerste overzicht van de wijze waarop bibliotheken met dit vraagstuk omgaan.

Inrichting van een makerplaats

Van de 102 bibliotheken die deelnamen aan een online enquête, gaven 42 bibliotheken aan een volwaardige makerplaats te hebben.