Nieuwe IBL-voorziening op komst

1 mei 2018 - Momenteel zijn er enkele belangrijke ontwikkelingen gaande rondom het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL):

  • De KB ontwikkelt een nieuwe IBL-voorziening (IBLV) die klantvriendelijker is en beter aansluit op de procesafspraken in de OB-branche. Hiermee wordt het huidige systeem, VDX, vervangen. Deze nieuwe voorziening vereist naast ontwikkelingen bij de KB ook aanpassingen aan ILS-zijde, waarvoor de KB als opdrachtgever optreedt. De uitgangspunten en functionaliteit zijn in overleg met IBL-deskundigen uit het land vastgesteld. De nieuwe voorziening zal eind 2018 – begin 2019 gefaseerd worden uitgerold.