Onderzoeken Basisvaardigheden volwassenen (18+) en VVE (0-4) gestart

22 februari 2018 - Op 20 februari zijn de onderzoeken gestart naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Voor beide onderzoeken zijn uitnodigingen verstuurd naar de betrokken contactpersonen van de bibliotheken. De vragenlijsten kunnen t/m 6 april worden ingevuld.