Overeenstemming nieuw beleidskader PLUSfunctie

4 juli 2018 - PLUSbibliotheken, de CDR, SPN en de KB| Nationale bibliotheek (KB) hebben overeenstemming bereikt over een nieuw beleidskader voor de PLUSfunctie. Het nieuwe kader is opgesteld naar aanleiding van een aantal afspraken in het Gezamenlijk Collectieplan en heeft betrekking op collecties met een landelijke functie.

De PLUSfunctie

Op dit moment verzorgen 14, doorgaans grotere, lokale bibliotheken de PLUSfunctie. Dit houdt voornamelijk in dat zij ieder zorgen voor een collectie in een specifiek wetenschapsdomein (HBO+-niveau). Samen met de CDR zijn zij binnen het openbare-bibliotheekstelsel de enige leveranciers in het landelijk leenverkeer.