Regeling incidentele projectsubsidies Koninklijke Bibliotheek

27 februari 2018 - De KB kan op basis van de Regeling incidentele projectsubsidies Koninklijke Bibliotheek vanaf 8 februari 2018 subsidies verlenen voor incidentele activiteiten die buiten de reikwijdte vallen van haar overige subsidieregelingen (zoals die voor Innovatieve projecten en voor Aangepast Lezen).