Roadmap makerplaatsen voor scholen en bibliotheken

12 december 2018 - Het onderwijs erkent het belang van de 21ste eeuwse vaardigheden – denk daarbij aan communiceren, creatief denken en kritisch denken. Om deze skills in combinatie te leren, beoefenen en ontwikkelen maken scholen vaak gebruik van makerplaatsen – fablabs die deel uitmaken van het aanbod van openbare bibliotheken.

Creating010 heeft in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, de Pabo van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de Basisschool de Wijzer (Arnhem) en Stichting Rijnbrink onderzocht hoe basisscholen en bibliotheken het bezoek van schoolklassen aan een makerplaats kunnen vormgeven.

Afstemmen activiteiten op school en in de bibliotheek