Subsidieregeling Verbreden en borgen methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

9 mei 2018 - De KB | Nationale bibliotheek (KB) stelt voor 2018 subsidie beschikbaar voor het breder uitdragen en borgen van leesplezier voor kinderen met een leesprobleem, binnen de Bibliotheek op school.