Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en opbrengsten

14 juni 2018 - Bibliotheken spelen een grote rol in het lokale aanbod in basisvaardigheden, met name taal- en computervaardigheid. Zij bieden deelnemers de mogelijkheid om te oefenen met taal en de computer, Nederlands te spreken, de cultuur te leren kennen en de opgedane kennis vervolgens direct toe te passen in het dagelijks leven. Dit gebeurt onder andere door Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden zoals Klik & Tik.

Maar hoe helpt dit mensen met een taalachterstand precies? Wat is het aanbod en wat zijn de effecten?

Achtergrond en opzet van het onderzoek