Tien pilots voor groter bereik laaggeletterden

23 januari 2018 - Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Het lukt ze bijvoorbeeld niet om hun (online) belastingformulier in te vullen, bijsluiters te lezen (met verkeerd medicijngebruik tot gevolg) of toeslagen aan te vragen. Bij een groot deel van deze groep gaat dit gepaard met werkloosheid, gezondheidsproblemen en schulden.