Toelichting op stop Leesplein

2 juli 2018 - Leesplein.nl presenteert sinds 1999 een breed palet aan informatie over kinder- en jongerenboeken. Helaas heeft de KB moeten besluiten om per 1 juli te stoppen met Leesplein, vanwege problemen op technisch en auteursrechtelijk gebied. Daarnaast voert de KB een strenger privacybeleid vanwege de AVG, en verkiest daarom een site in eigen beheer boven een extern gehoste site. De content blijft tot 1 oktober zichtbaar.

Betrokken en bevlogen redactie

Een betrokken en deskundige redactie heeft bijna twintig jaar de invulling verzorgd van Leesplein. Met het uit de lucht halen van Leesplein komt helaas ook aan het werk van deze redactie een einde. De KB is de redactie dankbaar voor de jarenlange inzet.

Aanleiding

In de eerste plaats is de techniek van Leesplein verouderd. Dit bemoeilijkt de aansluiting op de digitale infrastructuur van de KB, de WaaS.