Uitnodiging: Informatiebijeenkomsten AVG

16 april 2018 - De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt om een heldere verdeling in verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens. Daarom heeft de KB de verschillende verwerkingen die zich voordoen bij de digitale basisdiensten en de rollen die hieruit voortvloeien, nader bekeken.