Update nieuwe IBL-voorziening

23 oktober 2018 - Zoals we in mei hebben aangekondigd is de KB bezig om een nieuwe voorziening te ontwikkelen voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL): IBLV. IBLV is klantvriendelijker dan VDX en sluit beter aan op de procesafspraken in de OB-branche. Het moment dat u deze voorziening in gebruik kunt gaan nemen komt steeds dichterbij.

Wat verandert er?

Kort samengevat zijn dit de belangrijkste veranderingen ten opzichte van VDX: