Voortgang Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem

23 maart 2018 - Na de draagvlakpeiling onder bibliotheken, waarmee 90% van de bibliotheken met 'ja' of 'ja, mits' aangaf mee te willen doen aan een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem, is de Koninklijke Bibliotheek (KB | Nationale bibliotheek) aan de slag gegaan met de governance, de financiering en een Request for Information (RFI). Daarnaast wordt een second opinion voorbereid voor wat betreft de berekende kosten voor migratie. Op deze onderwerpen worden gestaag vorderingen gemaakt.

Governance
Er wordt gewerkt aan een voorstel rondom de governance en een advocatenkantoor is gevraagd om een advies uit te brengen – op het rapport wordt gewacht.

Financiering
Er is contact gelegd met het ministerie van OCW, waarbij de wensen voor financiering van de migratiekosten kenbaar zijn gemaakt. KB en OCW zijn hierover nog in gesprek. Ondertussen vraagt de VNG in haar brief over de midterm review van de Wsob om stimuleringsmiddelen van de minister ter uitvoering van de Gezamenlijke Innovatieagenda, waaronder het aanjagen van een collectief bibliotheeksysteem.

Request for Information (RFI)
Om een goed programma van eisen (PvE) te kunnen opstellen, dat recht doet aan een digitale infrastructuur met zowel een CLB als een LDI-OB, is het goed om te weten hoe de markt hierop denkt te kunnen aansluiten. Daarom is besloten een RFI uit te schrijven. Hierbij wordt een aantal deelnemende bibliotheken om input gevraagd. Dit proces wordt de komende maand ingericht.

Second opinion
Een extern adviesbureau is momenteel bezig met het opstellen van een second opinion ten aanzien van de door M&I geschatte project- en migratiekosten. Dit vanwege de vele zorgen over de financiële haalbaarheid van een CLB-project in een landschap met zoveel betrokken partijen en verschillen in lokale inrichting en koppelingen. Het rapport wordt eind maart verwacht.

Risicoanalyse
Bij een traject van deze omvang is het gangbaar om een risicoanalyse op te stellen. Een eerste opzet wordt binnenkort aan de directie van de KB voorgelegd.

Planning en vervolg
Zodra deze voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond zullen de deelnemende bibliotheken rechtstreeks worden geïnformeerd. Overige belangstellenden worden via nieuwsberichten op onze website op de hoogte gehouden.

Heeft u tot die tijd vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met Sander van Kempen of Marc Deckers.