Voortgangsbericht Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem

16 augustus 2018 - In maart hebben we aangekondigd dat er een Request for Information (RFI) zou worden opgesteld in het traject rond het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB). M&I Partners heeft ons ondersteund bij de formulering van dit RFI en we hebben een aantal deelnemende bibliotheken om input gevraagd. De RFI is nu op Tenderned gepubliceerd.