Aanbod basisvaardigheden bij bibliotheken blijft groeien

30 augustus 2019 - Het aanbod op het gebied van taal en digitaal blijft bij openbare bibliotheken hoog op de agenda staan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek (pdf) naar het landelijke programma de Bibliotheek en basisvaardigheden voor volwassenen, dat is uitgevoerd via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Zo groeit het aanbod gestaag en wordt er meer incidenteel en structureel budget vrijgemaakt.

Toename in aanbod NT1, werk en gezin

Over de Bibliotheek en basisvaardigheden

Het landelijke programma de Bibliotheek en basisvaardigheden is bedoeld om bibliotheken te ondersteunen bij het organiseren van diensten voor volwassenen met beperkte taal- en digivaardigheden, die daardoor moeilijk kunnen meekomen in de huidige (digitale) kennissamenleving. Bibliotheken bieden verschillende typen diensten en programma’s aan, zoals cursussen, trainingen en workshops, eenmalige activiteiten en informatiebijeenkomsten, persoonlijke begeleiding en advies, doorverwijzing naar instanties, inloopspreekuren en oefenmogelijkheden.

Achtergrond

De stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen wordt in kaart gebracht via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). In totaal hebben dit jaar 123 basisbibliotheken deelgenomen aan het onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek heeft de resultaten als volgt opgesteld:

  • Een landelijke rapportage, waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor alle bibliotheken.
  • Een landelijke infographic, daarnaast hebben alle deelnemende bibliotheken een infographic met de resultaten uit hun eigen provincie en van hun eigen bibliotheek ontvangen.
  • Individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken, waarin de resultaten van de bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

Meer informatie

Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Sharon van de Hoek, adviseur Onderzoek en kennisdeling (KB). Voor inhoudelijke vragen over het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden kunt u terecht bij Maaike Toonen, programmacoördinator Basisvaardigheden (KB). Meer informatie over het aanbod van bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden is te vinden op Bibliotheekinzicht.