Bibliotheken bereiken ruim 13 duizend burgers met belastinghulp

4 oktober 2019 - Met de belastinghulp die vrijwel alle bibliotheken bieden, zijn in de aangifteperiode van 2019 ruim 13 duizend burgers bereikt. Dit betreft zowel directe hulp als doorverwijzingen naar andere partijen. Dat blijkt uit onderzoek naar de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom de Belastingdienst via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP).

Samenwerking tussen Belastingdienst en Koninklijke Bibliotheek

Landelijke resultaten lokaal inzetten

De landelijke rapportage biedt voor bibliotheken diverse aanknopingspunten om het gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners aan te gaan. Naast deze rapportage zijn de resultaten van de BOP-meting verwerkt in een landelijke infographic en zijn er per provincie infographics beschikbaar voor de provinciale ondersteunings-instellingen (POI’s). De bibliotheken die hebben deelgenomen aan de BOP-meting beschikken tevens over een individuele rapportage en een individuele infographic, waarmee de samenwerking met de Belastingdienst ook op lokaal niveau in kaart is gebracht.

Meer informatie

Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Sharon van de Hoek, adviseur onderzoek en kennisdeling (KB). Voor inhoudelijke vragen over het samenwerkingsconvenant met de Belastingdienst kunt u terecht bij Maaike Toonen, programmacoördinator basisvaardigheden (KB).
Meer informatie over het convenant tussen de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek is te vinden op de website Bibliotheekinzicht.nl.