Conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo 2019

7 oktober 2019 - Op vrijdag 1 november organiseren Stichting Lezen, Kunst van Lezen en de KB voor de tweede keer de conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo. De conferentie over lezen, taal en brede vorming van studenten in het mbo wordt voor de tweede keer georganiseerd en sluit aan op toenemende aandacht voor taal en lezen in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de studenten in het mbo de teksten uit studieboeken niet goed begrijpt. Laaggeletterdheid zorgt voor problemen op school, werk en in het persoonlijk leven van studenten.

Programma en aanmelden

In het programma is onder meer aandacht voor de meest onderschatte maatregel om taalontwikkeling en leesvaardigheden van studenten in het mbo te bevorderen: het structureel stimuleren van vrij lezen en vrijetijdslezen. Aan bod komen de rol van de docent, de samenwerking met de bibliotheek en de praktijk op school en in de bibliotheek.

De conferentie in Tilburg is bedoeld voor medewerkers van mbo’s en van bibliotheken.

Het volledige programma, mét aanmeldmogelijkheid is hier te vinden.