De Bibliotheek op school werkt succesvol samen met onderwijs

19 maart 2019 - Bibliotheken ervaren hun manier van samenwerken met partners in het primair onderwijs als grootste succes. Zij beschikken daarbij over een breed aanbod van leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen, leerkrachten én ouders, en kunnen voldoende expertise inzetten. Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs’ (pdf).