Drie BOP-onderzoeken rond onderwijs gestart

3 juli 2019 - Op 2 juli zijn de onderzoeken ‘Voor- en vroegschoolse educatie' (VVE), ‘Samenwerking primair onderwijs’ en ‘Samenwerking voortgezet onderwijs’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De onderzoeken lopen tot en met vrijdag 20 september.

Achtergrond onderzoeken