Innovatiegelden 2019 toegekend

1 juli 2019 - De Koninklijke Bibliotheek heeft voor 2019 aan zes innovatieve projecten een innovatiesubsidie toegekend in het kader van de Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden.