Landelijke Monitordag: werken met de Effectenmonitor

21 oktober 2019 - In april van dit jaar introduceerde de KB de Effectenmonitor. Sindsdien zijn 115 bibliotheken gestart met het uitvoeren van effectmetingen onder de bezoekers van basisvaardigheidscursussen.

Inmiddels zijn we een halfjaar onderweg en is het moment daar om de stand op te maken en vooruit te blikken op het komende monitorjaar. Dat doen we tijdens de Landelijke Monitordag op 28 november.

Wat gaan we doen?

De Monitordag staat in het teken van informeren, inspireren en evalueren.