Looptijd BOP-meting ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ aangepast

20 februari 2019 - De looptijd van het BOP-onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE) is aangepast. Vanaf dit jaar zal de meting van juli tot september plaatsvinden. Voorheen was de looptijd van de meting van februari tot april en werd gevraagd naar de dienstverlening over een kalenderjaar. Omdat veel programma’s die betrekking hebben op de VVE-dienstverlening uitgaan van schooljaren, is de BOP-meting daarop aangepast.

Over het VVE-onderzoek

Met het onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie (0-4 jaar)’ wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken eruitziet voor de doelgroep 0-4-jarigen.