Minister informeert Tweede Kamer over status openbaar-bibliotheekstelsel

23 januari 2019 - Op 17 januari jl. heeft minister Ingrid van Engelshoven van OCW de Tweede Kamer geïnformeerd over de monitor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).