Nieuwe aanpak landelijke beschikbaarheid bibliotheekcollecties

4 juni 2019 - Wie in Nederland lid is van de openbare bibliotheek heeft toegang tot de collecties van alle openbare bibliotheken in ons land, zowel fysiek als digitaal. Dit verandert niet. Wat wel verandert is de manier waarop we dit als bibliotheeknetwerk voor de fysieke collecties organiseren en financieren.

Wat gaat er veranderen?

In de notitie Landelijke beschikbaarheid van collecties; een nieuwe aanpak in het openbaar bibliotheeknetwerk (pdf) leest u wat er gaat veranderen.