Nieuwe publicatie over makerplaatsen

20 maart 2019 - De TU Delft heeft de Atlas: Makerspaces in Public Libraries in the Netherlands (pdf) gepubliceerd. Deze Atlas bevat de bevindingen van een veldonderzoek naar vijftien makerspaces in openbare bibliotheken in Nederland.