Overeenstemming over certificering van taalhuizen

19 september 2019 - Vanaf 2020 worden de taalhuizen in Nederland – ook wel digitaalhuizen of taalpunten genoemd - gecertificeerd. Dit gebeurt aan de hand van een kwaliteitskader dat is ontwikkeld door een groep organisaties die nauw betrokken is bij de taalhuizen en bij de bestrijding van laaggeletterdheid.