Rapport Leven lang leren biedt kansen voor bibliotheken

23 januari 2019 - De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft onderzocht welke mogelijkheden er voor de KB zijn op de Nederlandse markt van ‘leven lang leren’. Resultaat is het heldere rapport Leven lang leren: oog voor kansen (pdf) met daarin relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Ook voor bibliotheken biedt het rapport veel interessante aanknopingspunten: de geschetste trends zijn immers van belang voor alle bibliotheekorganisaties in het netwerk.

Doelstelling en inhoud van het rapport

Doel van de analyse was om tot een aantal concrete aanbevelingen te komen: hoe kan de KB invulling geven aan activiteiten op het gebied van leven lang leren?

Het rapport bestaat uit vijf onderdelen: