Resultaten monitormeting de Bibliotheek op school 2018/2019

17 juli 2019 - Met de Monitor de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen wordt de opbrengst van de samenwerking tussen school en bibliotheek in kaart gebracht. Het gaat hierbij om leesbevordering en informatievaardigheden.

Dataverwerker Desan stelt jaarlijks een landelijke analyse op van de resultaten voor zowel primair als voortgezet onderwijs.

Conclusies leesbevordering

Een aantal conclusies uit de rapportage over het primair onderwijs: