Stimuleringsregeling Verbreden en borgen methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

15 april 2019 - De Koninklijke Bibliotheek (KB) stelt ook voor 2019 subsidie beschikbaar voor het breder uitdragen en borgen van 'Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem', binnen het programma de Bibliotheek op school. De subsidie bedraagt € 4.000,- voor een basisbibliotheek.