Tweede subsidieronde leesconsulenten

10 oktober 2019 - Op 15 april jl. maakten we bekend dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) ook voor 2019 subsidie beschikbaar stelt voor het uitdragen en borgen van 'Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem', binnen het programma de Bibliotheek op school. De subsidie bedraagt € 4.000,- voor een basisbibliotheek.

Na de eerste subsidieronde dit voorjaar is al € 64.000,- uitgekeerd. Voor de komende subsidieronde resteert nog een budget van € 56.000, waaruit 14 subsidies kunnen worden verleend. Voorwaarde is wel dat de bibliotheek geen stimuleringssubsidie heeft ontvangen in 2018 of in 2019 (eerste subsidieronde).

Wie komen in aanmerking voor subsidie?