Update mediaopvoeding voor de jeugd

Op 5 februari jl. was het Safer Internet Day. Op deze dag werd wereldwijd aandacht besteed aan veilig en verantwoord internetgebruik door kinderen. Om aan te sluiten bij dit initiatief volgen hier een aantal nieuwtjes over mediaopvoeding per leeftijdscategorie.

0-6 jaar

Tijdens de Media Ukkiedagen in 2018 werd het pilotrapport Digistart, wegwijzer in mediawijsheid en mediaopvoeding (pdf) gepresenteerd.