Videoverslag landelijke collectiemiddag 26 maart

5 april 2019 - Op 26 maart 2019 organiseerde de KB voor het eerst een landelijke collectiemiddag. Tijdens deze dag werden 130 belangstellenden van bibliotheken uit het hele land bijgepraat over belangrijke landelijke ontwikkelingen op het gebied van collecties. Ook waren er inspiratiesessies voor collectioneurs.

Plenaire sessie: landelijke ontwikkelingen

Tijdens de plenaire sessie vertelde Elma Lammers over het Gezamenlijk Collectieplan en de voortgang op de uitvoering hiervan. Belangrijk onderdeel hiervan is de beschikbaarheid van collecties op landelijk niveau. Hiervoor kwam Chris Wiersma aan het woord (directeur de Nieuwe Bibliotheek Almere).

Chris Wiersma vertelde dat er naar aanleiding van het Gezamenlijk Collectieplan een nieuw beleidskader voor de landelijke (plus)collecties is opgesteld. Op basis van dit beleidskader gaan alle bibliotheken straks landelijk leveren, wordt de stichting Plusbibliotheken uitgebreid naar een werkverband van ongeveer 30 bibliotheken met een grote of unieke collectie.

Bekijk hier het interview met Chris Wiersma over dit werkverband en de tarieven.

Tot slot lichte Elma Lammers de Bouwstenen voor lokaal collectiebeleid toe. Deze zijn ontwikkeld voor lokale bibliotheken ter ondersteuning en bij het maken van een lokaal collectieplan.

Bekijk hier het interview met Elma Lammers over de Bouwstenen.

Inspiratiesessies

Tijdens de deelsessies lieten managers en collectioneurs zich inspireren over verschillende onderwerpen.

Afstemming fysieke op digitale collectie

Anneke Westland (Bisc), Esther Westerveld (ProBiblio) en Petra Rijkelijkhuizen (KB)
Bekijk hier het interview en download de presentatie (pdf)

Verbinding van collectie en programmering

Miriam van den Beemt (de Bibliotheek Midden Brabant)
Bekijk hier het interview en download de presentatie (pdf)

De optimale jeugdcollectie

Maurits van der Graaf (Pleiade), Marion Romein (ProBiblio)
Bekijk hier het interview en bekijk het rapport

Meer informatie

Voor meer informatie over de landelijke collectiemiddag en het Gezamenlijk Collectieplan kunt u terecht bij Elma Lammers, beleidsadviseur Bibliotheekstelsel (Gezamenlijk Collectieplan & Wsob-gegevenslevering)