Visie en plan van aanpak bladmuziek in de openbare bibliotheek vastgesteld

25 april 2019 - In het openbare-bibliotheeknetwerk is overeenstemming bereikt over een visie en een plan van aanpak inzake bladmuziek als onderdeel van de collectie. Deze komen voort uit een afspraak uit het Gezamenlijk Collectieplan.