Voortgang Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem: ketenbusinesscase

17 oktober 2019 - In februari van dit jaar hebben wij de directeuren van de openbare bibliotheken geïnformeerd over de uitkomsten van de marktconsultatie (pdf), die in het kader van het CLB-traject is uitgevoerd.