Week van de Alfabetisering van start

9 september 2019 - Het is zover: er zijn verspreid over het land, meer dan duizend activiteiten aangemeld om van de Week van de Alfabetisering een succes te maken. Aan de inzet van alle organisaties, taalambassadeurs en vrijwilligers zal het niet liggen. Ook de publiciteit is goed in de steigers gezet. Bibliotheken kunnen nog steeds activiteiten aanmelden.