Deadline aanvraagdatum Innovatiegelden 2020 verschoven naar 15 september

25 maart 2020 - De uiterste aanvraagdatum voor de Innovatiesubsidies 2020 is in verband met de coronacrisis verschoven van 1 april naar 15 september 2020.