Meer aandacht voor gezinsaanpak in dienstverlening VVE

27 januari 2020 - Binnen het ruime aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van de bibliotheek is er een toenemende aandacht voor een gezinsaanpak. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de stand van zaken van de product- en dienstverlening van bibliotheken op het gebied van VVE, in kaart gebracht via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Door de hoge respons - 97 procent van de bibliotheken! - geeft het een betrouwbaar, representatief beeld.

Ruim aanbod voor- en vroegschoolse educatie in bibliotheken

Meer informatie

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening voor jeugd door bibliotheken vindt u op Bibliotheekinzicht.nl. Op deze website bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare-bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfers en voorzien van de historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid. De volgende artikelen op Bibliotheekinzicht bieden meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening voor jeugd:

Vragen

Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Sharon van de Hoek, adviseur Onderzoek en kennisdeling (KB).

Voor inhoudelijke vragen over het VVE-beleid en het programma BoekStart kunt u terecht bij Barbara van Walraven, projectleider BoekStart voor Stichting Samenwerkende POI's Nederland.