Onderzoek naar online kanalen KB afgerond

27 januari 2020 - De KB werkt aan een krachtig netwerk van openbare bibliotheken. De communicatie over onze activiteiten gebeurt nu via diverse kanalen (websites, nieuwsbrieven, sociale media). In de eerste helft van 2019 is onderzocht hoe professionals die werkzaam zijn in het OB-netwerk, deze kanalen gebruiken en wat er beter kan.

Enquête onder doelgroepen