Voortgangsbericht Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem

19 mei 2020 - Eerder dit jaar hebben we aangekondigd dat de ketenbusinesscase (KBC) voor het collectief bibliotheeksysteem (CLB) wordt voorgelegd aan de directie en besturen van de betrokken partners (SPN, VOB en KB). De KBC is opgesteld door Berenschot in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de KB, POI’s en OB’s.

Waarom een KBC?