Wegwijs in online bibliotheekland

Er zijn zoveel landelijke bibliotheekwebsites, dat het voor (nieuwe) bibliotheekmedewerkers niet altijd duidelijk is welke informatie ze waar kunnen vinden. Daarom volgt hier een overzicht. Let wel: dit zijn alleen de sites voor bibliotheekprofessionals.

De door de KB beheerde sites voor eindgebruikers hebben we helemaal onderaan voor het gemak ook opgenomen.

Kennis delen + informatie algemeen

Biebtobieb
Online kennisdelingsplatform voor medewerkers van bibliotheken en aanverwante organisaties. Het is een samenwerkingsverband tussen de KB en SPN (Samenwerkende POI’s Nederland).
Toegang: voor iedereen, inlog verplicht.

MetdeKB
Samenwerkingsplatform voor bibliotheekmedewerkers. Het biedt informatie en ondersteuning bij de producten en diensten die de KB ontwikkelt voor de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI).
Toegang: op aanvraag/uitnodiging.

www.kb.nl/ob
Webpagina's met nieuws en meer informatie over de activiteiten en werkzaamheden van de KB binnen het domein van de openbare bibliotheken.

Het Nationale Bibliotheekcongres
Website over het jaarlijkse bibliotheekcongres. Inschrijving, informatie en – na afloop van het congres – een terugblik én de presentaties die gegeven zijn.

Innovatiebieb
Platform van bibliotheken voor het delen en vindbaar maken van innovaties.

Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
De branchevereniging VOB behartigt de belangen van openbare bibliotheken in Nederland.

Bibliotheekblad
Bibliotheekblad is het vakblad voor de openbare bibliotheek. Een iets breder opgezet vakblad is Informatieprofessional (IP).

Jong Bibliotheeknetwerk Een netwerk van jonge collega’s uit de openbare bibliotheeksector (t/m 35 jaar) met als doel om kennisdeling te bevorderen en ontmoeting tussen jonge collega’s mogelijk te maken.

Bibliotheekwerk
De primaire doelstelling van deze organisatie is het behoud, de bevordering en verbetering van de werkgelegenheid in de branche openbare bibliotheken.

Onderzoek

Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP)
Platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder bibliotheken. BOP is de centrale plek waar bibliotheekonderzoeken worden uitgezet en voor publicatie van de resultaten waartoe iedere bibliotheek toegang heeft.

Bibliotheekinzicht
Belicht de stand van zaken op beleidsterreinen die bibliotheken aangaan, aan de hand van onderzoeksresultaten en kerngegevens. Thema’s zijn: kern- en basisgegevens, maatschappelijke functie en organisatie en bedrijfsvoering.

Effectenmonitor Verzameling van onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen kunnen meten. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders.

Leesmonitor
Website van Stichting Lezen met onderzoek(sresultaten) inzake lezen, leesbevordering en literatuureducatie.

Basisvaardigheden

Lezenvoordelijst
Website over literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs, bedoeld voor docenten en overige (onderwijs)professionals.

Kunst van Lezen Van en over het overkoepelende programma Kunst van Lezen, waar BoekStart en de Bibliotheek op school onderdeel van zijn. Het programma is een initiatief van het ministerie van OCW, uitgevoerd door Stichting Lezen en de KB.

BoekStart Pro
Informatie voor de uitvoering van BoekStart. Bedoeld voor professionals in bibliotheek, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg.

De Bibliotheek op school
Informatie over (voor)lezen en leesbevordering in het primair en voortgezet onderwijs. Bedoeld voor ouders, docenten en bibliotheekmedewerkers.

De Bibliotheek op school Pro Specifiek op bibliotheekmedewerkers gerichte website over de Bibliotheek op school. Bevat informatie over onder meer bouwstenen, opleidingen, monitor, onderzoek en toolkits.

Tel mee met Taal
Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De KB is een van de partners, en Kunst van Lezen is er een belangrijk onderdeel van.

De Bibliotheek op school – Informatievaardigheden
Biedt leermiddelen voor informatievaardigheden die bibliotheekmedewerkers kunnen inzetten in de samenwerking tussen scholen en bibliotheken in het kader van de Bibliotheek op school. Specifiek voor bibliotheekmedewerkers.

Mediawijzer.net Informatie voor mediawijsheid-professionals en geïnteresseerden in beleid en praktijk van mediawijsheid. Met meer informatie, blogartikelen, evenementen en tips voor organisaties. Mediawijzer is een netwerk van organisaties die zich inzetten om mediawijsheid te bevorderen, waaronder KB en bibliotheken.

Beeld- en promotiemateriaal

Portal Landelijke huisstijl
Ontwerp- en bestelsite voor drukwerk, online beeld en andere toepassingen van de landelijke huisstijl. Ook voor marketingtoolkits en relatiegeschenken. Toegang op aanvraag.

Overige sites

G!DS voor Nederland
Landelijke database van organisatiegegevens op het terrein van onder meer educatie, e-overheid, zorg, werk, cultuur en recreatie. De database wordt gevuld door lokale bibliotheken en beheerd door de KB. G!DS-informatie wordt getoond op honderden websites van bibliotheken, gemeenten, provincies, zorgwijzers en culturele organisaties. Zie ook de productencatalogus onderwijs

Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal Biedt informatie over de normen en eisen voor het toetsen van de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Landelijke bibliotheeksites voor eindgebruikers

Jeugdbibliotheek.nl
De jeugdbibliotheek bevat content rondom lezen en weten voor kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar.

Onlinebibliotheek.nl
Via de online Bibliotheek krijgen bibliotheekleden toegang tot de mooiste e-books en luisterboeken. Een aantal luisterboeken zijn ook door niet-leden te beluisteren in de LuisterBieb. De e-books zijn te lezen via de e-booksapp.

BoekStart
BoekStart stimuleert lezen met baby's en peuters. Er is ook een BoekStart-app met boeken- en voorleestips. En natuurlijk het BoekStartkoffertje voor jonge ouders!

Bibliotheek.nl
Biedt informatie over de collectie en activiteiten van openbare bibliotheken. Bezoekers kunnen een bibliotheek vinden in de buurt en lezen hoe ze lid kunnen worden.

Mist u nog iets?

Mist u nog een belangrijke bron, die u veel gebruikt voor uw werk in/bij een bibliotheek? Laat het ons weten via