Veiling- en boekhandelscatalogi

Inhoudsopgave

De collectie veiling- en boekhandelscatalogi in het kort

  • Inhoud: catalogi, lijsten en fondslijsten van boekenveilingen, antiquariaten, uitgeverijen en boekhandelaren vanaf de zeventiende eeuw, voornamelijk uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Amerika.
  • Omvang: zo’n 50.000 nummers.
  • Toegankelijkheid: een deel van de catalogi is beschreven in de KB-catalogus. Ze zijn ontsloten door een afzonderlijke databank die raadpleegbaar is via de pagina ‘Veilingen’ in Bibliopolis, door te zoeken in ‘Verzameling Catalogi’. In Nederland gedrukte catalogi van vóór 1800 zijn beschreven in de STCN. Ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties.
  • Meer informatie: Esther van Gelder.

Over de collectie veiling- en boekhandelscatalogi

De collectie catalogi van de KB bevat een schat aan gegevens over aangeboden en verkochte exemplaren van boeken. Dat gebeurt vooral via veilingen, antiquariaten en boekhandels. In sommige veilingcatalogi staan handgeschreven aantekeningen van kopers of informatie over prijzen of kopers van de kavels. In latere catalogi vind je vaak ook de gedrukte resultaten van de veilingen.

De collectie telt ongeveer 600 catalogi uit de 17e en de 18e eeuw. Daarvan komen ongeveer 400 catalogi Nederland. Ook zijn er 3.000 19e-eeuwse catalogi. Het grootste deel komt uit latere periodes. Bij de verkoopcatalogi zijn ook fondslijsten van uitgevers geplaatst, met de boeken die zij uitgaven. De collectie groeit ieder jaar aan met een paar 100 catalogi.

De collectie catalogi van de KB is de grootste verzameling in Nederland. De collectie biedt een rijke bron voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in particuliere bibliotheken en de boekenmarkt. Ook is de collectie interessant voor mensen die benieuwd zijn naar de herkomst en circulatie van oude boeken en andere culturele voorwerpen.

Geschiedenis van de collectie veiling- en boekhandelscatalogi

De collectie boekhandels- en veilingcatalogi is gegroeid door schenking, toezending of door aanschaf via de antiquair. Vroeger bewaarden en registreerden de bibliothecarissen van de KB de boekenveilingcatalogi die zij toegestuurd kregen. Door bibliothecaris P.C. Molhuijsen werden daar in 1922 de antiquariaats- en fondscatalogi aan toegevoegd. De catalogi werden in 1924 bij elkaar geplaatst.

Sinds de jaren 90 is de collectie in een digitale databank geregistreerd. Deze databank is nu afgesloten, maar nog wel te doorzoeken via de website Bibliopolis. Nieuw binnengekomen Nederlandse catalogi worden sinds 2015 ook beschreven in de KB-catalogus.

Toegankelijkheid van de collectie veiling- en boekhandelscatalogi

Een deel van de catalogi is beschreven in de KB-catalogus. De catalogi beschreven tot en met 2005 zijn te vinden via een afzonderlijke databank ‘Veilingen’ (‘Verzameling catalogi’) op Bibliopolis. Je kunt zoeken op verschillende termen, zoals naam, veilighouder, data, onderwerpen en namen van verzamelaars. In Nederland gedrukte catalogi van vóór 1800 zijn beschreven in de STCN. De werken kun je inzien in de leeszaal Bijzondere Collecties.

De catalogi van vóór 1800 zijn op microfiche uitgegeven in het project Dutch Book Sales Catalogues 1599-1800 (te zien in de microreaderruimte van de KB-leeszaal). Deze catalogi zijn ook te vinden via de database Book Sales Catalogues of the Dutch Republic Online van Brill, vrij raadpleegbaar in de KB via digitale bestanden.

Literatuur over de collectie veiling- en boekhandelscatalogi

Boek

  • Selm, B. van. Dutch Book Sales Catalogues 1599-1800. Inter Document Company, 1990.

Artikel

  • Gruys, J.A.. ‘De Verzameling Catalogi van de Koninklijke Bibliotheek’. Ne quid periret: 35 jaar boekhistorische artikelen. Koninklijke Bibliotheek, 2007, pp. 1-8.