Liber Pantegni

Liber Pantegni is waarschijnlijk het oudst bewaard gebleven handschrift in West-Europa over geneeskunde. Het komt uit de 11 eeuw. De oorspronkelijke tekst is in het Arabisch. Liber Pantegni is een Latijnse vertaling. 

Signatuur: KW 73 J 6