Lezing Jonathan Israel

Op 21 juni 2007 hield Jonathan Israel onder overweldigende belangstelling de vierde KB-lezing Failed Enlightenment. Spinoza's Legacy and the Netherlands, ter afsluiting van zijn fellowship bij de Koninklijke Bibliotheek. Hij stelde hierin dat de Patriottenbeweging (1779-1795) de eerste en enige grote Europese democratische massabeweging is die voorafging aan de Franse Revolutie. Deze beweging, gebaseerd op de Nederlandse Radicale Verlichting, is volgens Israel van cruciaal belang voor ons begrip van de westerse Verlichting als geheel en geeft de achttiende-eeuwse Nederlandse geschiedenis een centrale rol in de geschiedenis van het Westen.

Een uitgebreide versie van de lezing is in een Nederlandse vertaling gepubliceerd door Uitgeverij Bert Bakker.