Lezing van Lisa Jardine

Op 4 december 2008 hield Lisa Jardine voor een volle zaal de vijfde KB-lezing ‘De reputatie van Constantijn Huygens: netwerker of virtuoos’ ter afsluiting van haar fellowship bij de Koninklijke Bibliotheek. Zij ging in op de vraag waarom Constantijn Huygens in de internationale historiografie niet de plaats heeft gekregen die hem toekomt.

Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden toonde Lisa Jardine aan dat hij een belangrijk cultureel en diplomatiek netwerk had opgebouwd, waardoor hij een toonaangevende positie kon innemen in het culturele leven in de Gouden Eeuw. Jardine stelde dat zijn positie als netwerker minder aantrekkingskracht heeft gehad op historici, die liever een eenzaam genie zien. Om haar stelling te onderbouwen heeft zij de omvangrijke Huygens-collectie van de KB gebruikt.

De Nederlandse vertaling van de oorspronkelijk Engelse lezing is uitgebracht door uitgeverij Bert Bakker.

  • Inleiding Martin Bossenbroek, waarnemend algemeen directeur de KB
  • Lezing van Lisa Jardine (mp3- 55,1 mb)
  • Zaaldiscussie (mp3- 24,9 mb)

Een uitgebreide versie van de lezing is in een Nederlandse vertaling gepubliceerd door Uitgeverij Bert Bakker.