Robin Kinross

Onderzoek

Tijdens zijn fellowship wilde Kinross een onderwerp uit Modern Typography verder uitwerken: de ontwikkeling van standaardmaten voor papier dat gebruikt wordt voor drukwerk en dus het ontstaan van standaardmaten voor gedrukte werken. Voor zijn onderzoek heeft hij zich vooral gericht op de vroege gedrukte boeken en op de geschiedenis van papier. Op beide gebieden heeft de KB een belangrijke collectie en de nodige expertise in huis.

Daarnaast heeft hij zijn tijd bij de KB en het NIAS gebruikt om te werken aan een studie over (de geschiedenis van) papierformaten. De nadruk heeft in de boekgeschiedenis en de geschiedenis van de typografie altijd gelegen op de zichtbare gedrukte elementen: de tekst, de lettertypen en afbeeldingen. Kinross wilde zich nu richten op het substraat, het papier, en de elementen die een rol hebben gespeeld in de veranderingen van de formaten van papier. Daarmee wil hij papiergeschiedenis, een vrij omvangrijk veld, maar nogal in zichzelf gekeerd, dichter bij boekgeschiedenis en typografie brengen.

Lezing en publicatie

Robin Kinross heeft zijn bevindingen op 11 juni 2009 gepresenteerd in een afsluitende publiekslezing, die in samenwerking met het Historisch Nieuwsblad werd georganiseerd. U kunt de lezing integraal hieronder beluisteren.
De lezing getiteld ‘Het A4’tje en wat eraan voorafging. Een korte blik op de lange historie van papierformaten’, bouwt voort op een onderwerp uit Modern typography. Niet de visueel sterke elementen zoals de tekst, lettertypen en illustraties staan centraal, maar juist de drager ervan; het papier. In de lezing gaat Kinross in op de elementen die een rol hebben gespeeld op de veranderende papierformaten. Daarmee wil hij de papiergeschiedenis dichter bij de boekgeschiedenis en typografie brengen. De lezing is in het Nederlands gepubliceerd door uitgeverij Bert Bakker. Het NIAS heeft de originele Engelse tekst uitgegeven. Er is ook een Nederlandse tekstuitgave.