Bruikleenvoorwaarden

De KB is onder voorwaarden bereid om collectiestukken uit te lenen ten behoeve van een tentoonstelling.

De KB zal meewerken aan tentoonstellingen met een wetenschappelijk en/of cultureel doel, die gehouden worden in een museum, bibliotheek of soortgelijke instelling die over voldoende faciliteiten voor een tentoonstelling van kwetsbare of kostbare stukken beschikt. Medewerking aan reizende tentoonstellingen of aan tentoonstellingen die langer dan 3 maanden duren wordt van geval tot geval bekeken.

Sommige objecten kunnen door de staat waarin zij verkeren, niet worden tentoongesteld; in dat geval wordt bruikleen geweigerd; bij andere kunnen specifieke voorwaarden worden gesteld

De bruikleenvoorwaarden