Richtlijnen voor de conservering van leren en perkamenten boekbanden

Op deze plaats trof u voorheen aan de Richtlijnen voor de Conservering van leren en perkamenten boekbanden, een uitgave van de Koninklijke Bibliotheek, in samenwerking met het Centraal Lab/Instituut Collectie Nederland (nu Rijksdienst Cultureel Erfgoed). De afgelopen jaren zijn deze Richtlijnen op de KB kritisch bekeken. In dat proces van revisie zijn vragen gerezen over de werking en neveneffecten van de behandelingsmethoden en –middelen die in de Richtlijnen beschreven staan. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft de twijfel over het effect van de behandeling bevestigd. Totdat deze vragen zijn beantwoord en deze twijfel is weggenomen zal de Koninklijke Bibliotheek de Richtlijnen niet langer aanbevelen. De KB ziet er ook van af de eigen leren boekbanden nog volgens de Richtlijnen te behandelen. In bijgaande publicatie vindt u een verslag van de bevindingen en vragen die aan dit standpunt ten grondslag liggen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Constant Lem (boekrestaurator, afdeling Collectiebehoud), telefonisch via 070-3140569 .

Document(en)