Digitaliseringsprojecten in de KB

Lopende projecten

Early European Books

Project in samenwerking met ProQuest om 50.000 oude drukken uit de periode 1450-1700 te digitaliseren en online toegankelijk te maken.
Introductie

Google

Project in samenwerking met Google om minstens 160.000 rechtenvrije boeken uit de achttiende en negentiende eeuw te digitaliseren en online toegankelijk te maken.
Introductie

Digitalisering Tijdschriften

In dit project worden 1,5 miljoen pagina’s uit veel geraadpleegde tijdschriften uit de negentiende en twintigste eeuw gedigitaliseerd.
Introductie


Achtergronden

Beleid, documentatie en techniek van digitalisering


Afgeronde projecten

Een overzicht van nationale en internationale digitaliseringsprojecten van de afgelopen jaren.
Overzicht