Afgeronde projecten

Internationale projecten

Oceanic Exchanges – Tracing Global Information Networks in Historical Newspaper Repositories, 1840–1914
Partners: Northeastern University, University Stuttgart, Stadtbibliothek zu Berlin, Universidad Nacional, Autonome de Mexico, Universiteit Utrecht, Turin Yliopisto, Loughborough University, University College London, University of Edinburgh, North Carolina State University, University of Nebraska-Lincoln, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: Digging into Data

Europeana Rise of Literacy
Partners o.a.: Narodna in univerzitetna knjižnica, Europeana, Ethniki Bibliothiki Ellados, Koninklijke Bibliotheek, Bibliothèque nationale de France, National Library of Scotland, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Financierder: Europese Unie, CEF Telecom

European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS)
Partners o.a.: RCE, TNO, Technische Universiteit Eindhoven, DANS, Stedelijk Museum Mauritshuis, Catharijneconvent, Naturalis, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: Europese Unie

Google
Project in samenwerking met Google om minstens 160.000 rechtenvrije boeken uit de achttiende en negentiende eeuw te digitaliseren en online toegankelijk te maken.
Introductie

Europeana Newspapers

Een groep van 17 Europese instituten werkte samen om op Europees niveau de krantencollecties beter toegankelijk te maken.
Introductie | Website

Nationale projecten

Nederlab
Partners onder andere: Beeld en Geluid, DANS, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), Fryske Akademy, Huygens ING, Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), Koninklijke Bibliotheek (KB), Meertens Instituut, Taalunie, Rijksuniversiteit Groningen, Surfsara, Tilburg University, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam
Financierder: NWO, KNAW, CLARIAH, CLARIN

Exploratory Political Search (ExPose)
Partners: Universiteit van Amsterdam, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: NWO

Translantis - Digital Humanities Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990
Partners: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Huygens INGA
Financierder: NWO

Performative Spaces in Dutch Public Libraries. Stepping stones of inclusive innovation
Partners: Technische Universiteit Delft, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: NWO, KIEM

Naar een Roadmap voor 21st Century Skills op school en in het Fablab
Partners: Hogeschool Rotterdam, HAN Pabo Arnhem, SKPCPO Delta Basisschool De Wijzer, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: SIA Kiem Creatieve Industrie

News Genres: Advancing Media History by Transparent Automatic Genre Classification (NEWSGAC)
Partners o.a.: Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), Koninklijke Bibliotheek
Financierder: NWO, Clariah, eScience Center

TICCLAT: Text-Induced Corpus Correction and Lexical Assessment Tool
Partners o.a.: Tilburg University, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: NWO, Clariah, eScience Center

Storypix Bloemenlexicon Partners: Universiteit van Amsterdam, Huygens ING, Meertens Instituut, Let it Grow, Flora Holland, Storypix, Hortus Amsterdam, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: NWO

SERPENS: SEaRch PEst and Nuisance Species
Partners o.a.: Radboud Universiteit, Vrije Universiteit, INL, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: NWO, Clariah

ReSpoNs - Remediation in Sports News
Partners o.a.: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: NWO, Clariah

HHu’Cap - History of Human Capital
Partners o.a.: IISG, Vrije Universiteit, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: NWO, Clariah

DReAM - Debate Research Across Media
Partners o.a.: Universiteit Utrecht, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek
Financierder: NWO, Clariah

Databank Digitale Dagbladen

Grootschalig digitaliseringsproject dat historische dagbladen online toegankelijk heeft gemaakt.
Introductie | Delpher website

Digitalisering Bijzondere collecties

Digitalisering en beschikbaarstelling van boeken uit de Bijzondere Collecties van de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UVA), Leiden en de Koninklijke Bibliotheek. De selectie wordt gemaakt uit boeken die in de Short Title Catalogue of the Netherlands (STCN) zijn opgenomen uit de periode 1781-1800.
Introductie

Early Dutch Books Online

Early Dutch Books Online geeft full-text toegang tot meer dan twee miljoen bladzijden in 10.000 boeken uit het Nederlandse taalgebied uit de periode 1781-1800. Is onderdeel van Delpher.
Projectinformatie |Website

Erfgoed van de Oorlog Digitale Kerncollecties

Een samenwerkingsproject tussen de Koninklijke Bibliotheek en het NIOD met als doel het ontwikkelen van digitale kerncollecties oorlogsdagboeken, literaire illegale en clandestiene publicaties, brochures, strooibiljetten en pamfletten.
Introductie | Website

Early European Books

Project in samenwerking met ProQuest om 50.000 oude drukken uit de periode 1450-1700 te digitaliseren en online toegankelijk te maken.
Introductie

Digitalisering Tijdschriften

In dit project worden 1,5 miljoen pagina’s uit veel geraadpleegde tijdschriften uit de negentiende en twintigste eeuw gedigitaliseerd.
Introductie