Afgeronde projecten

Internationale projecten

Europeana Newspapers

Een groep van 17 Europese instituten werkte samen om op Europees niveau de krantencollecties beter toegankelijk te maken.
Introductie | Website

Nationale projecten

Databank Digitale Dagbladen

Grootschalig digitaliseringsproject dat historische dagbladen online toegankelijk heeft gemaakt.
Introductie | Delpher website

Digitalisering Bijzondere collecties

Digitalisering en beschikbaarstelling van boeken uit de Bijzondere Collecties van de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UVA), Leiden en de Koninklijke Bibliotheek. De selectie wordt gemaakt uit boeken die in de Short Title Catalogue of the Netherlands (STCN) zijn opgenomen uit de periode 1781-1800.
Introductie

Early Dutch Books Online

Early Dutch Books Online geeft full-text toegang tot meer dan twee miljoen bladzijden in 10.000 boeken uit het Nederlandse taalgebied uit de periode 1781-1800. Is onderdeel van Delpher.
Projectinformatie |Website

Erfgoed van de Oorlog Digitale Kerncollecties

Een samenwerkingsproject tussen de Koninklijke Bibliotheek en het NIOD met als doel het ontwikkelen van digitale kerncollecties oorlogsdagboeken, literaire illegale en clandestiene publicaties, brochures, strooibiljetten en pamfletten.
Introductie | Website

Early European Books

Project in samenwerking met ProQuest om 50.000 oude drukken uit de periode 1450-1700 te digitaliseren en online toegankelijk te maken.
Introductie

Digitalisering Tijdschriften

In dit project worden 1,5 miljoen pagina’s uit veel geraadpleegde tijdschriften uit de negentiende en twintigste eeuw gedigitaliseerd.
Introductie