Digitale Kerncollecties Erfgoed van de Oorlog

Introductie

Het subsidieprogramma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoogt belangrijk materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden en het gebruik van dit materiaal te stimuleren. In samenwerking met het NIOD heeft de KB, gefinancierd door het Programma Erfgoed van de Oorlog, een aantal projecten opgestart met als doel het ontwikkelen van digitale kerncollecties oorlogsdagboeken, literaire illegale en clandestiene publicaties, brochures, strooibiljetten en pamfletten.

Aanpak

De diverse projecten zijn gebundeld in een digitaliseringsprogramma dat qua werkwijze zoveel mogelijk aansluit op de bestaande aanpak van het Geheugen van Nederland. Dit betekent dat instellingen die hun collectie willen digitaliseren onder begeleiding van een projectcoördinator een projectvoorstel (incl. planning en begroting) zullen opstellen. Een Stuurgroep, waarin ook VWS vertegenwoordigd is, beslist vervolgens of het betreffende projectvoorstel al dan niet wordt uitgevoerd.

Resultaten

Doorlooptijd: van het programma is 20 maanden: van november ‘08 tot eind juni 2010. Resultaten stelt de KB via het Geheugen van Nederland beschikbaar. Dagboeken die vanwege privacy of auteursrechterlijke beperkingen niet online gepubliceerd kunnen worden, zullen als onderdeel van de kerncollectie alleen via de besloten studiezaal van het NIOD raadpleegbaar zijn. Deelnemende instellingen ontvangen een kopie voor eigen presentatiedoeleinden.

Meer informatie

Jasper Faasse